Glemt passord
lukk
Logg Inn
lukk
Registrer deg og spill hundrevis av gratis spill!
lukk
Språk

Personvern

Disse hovedsakelige retningslinjene for personvern (heretter kalt «Retningslinjer») forklarer hvordan selskapet håndterer informasjonen og alle personlige opplysninger som du har gitt oss for at vi skal kunne effektivt behandle forholdet du har til oss. Disse retningslinjene er relatert til nettsiden www.betzest.net og/eller alle undersider og/eller tilknyttede domener (og/eller underdomener) som tilhører www.betzest.net (heretter kalt «Nettsiden» eid av Leo Media Ltd – C82148 med registrert adresse på Abacus Business Centre, Level 1, Dun Karm Street, Birkirkara, BKR9037, Malta)

Alle henvisningene i disse retningslinjene til «Selskapet», «Oss», «Vi» eller «Vår» er relatert til datakontrolløren, altså Leo Media Ltd.

Retningslinjene gjelder våre nettsider, programmer, produkter og/eller tjenester som lenker til dette personvernet eller ikke har et separat personvern (heretter referert til som Våre tjenester). Dette personvernet er ment å gi deg en bedre forståelse for informasjonen vi samler inn, grunnen for at vi samler inn denne informasjonen, måten vi samler inn informasjon, hvem vi deler de oppgitte personlige opplysningene med, dine rettigheter i henhold til innsamlingen, behandlingen og delingen av slik informasjon, samt alt annet som er relevant i henhold til personvern og sikkerhet.

Ved å lese disse retningslinjene, forstår du og erkjenner at dine personlige opplysninger kan behandles som angitt i dette personvernet. Hvis du ikke godtar vilkårene rundt retningslinjene, ber vi deg verken bruke nettsiden eller på andre måter gi oss dine personlige opplysninger.

Alle personlige opplysninger som du oppgir eller som vi allerede holder, vil behandles i samråd med og ifølge dette personvernet.

All behandling av personlige opplysninger utført av selskapet, som tiltenkt i dette personvernet, vil utføres i samråd med:

DPA og GDPR vil heretter kalles samlet for «Lovene om databeskyttelse».

Selskapet bestemmer formålet og metodene for behandlingen av personlige opplysninger og vil derfor opptre som «datakontrolløren» i henhold til gjeldende lover om databeskyttelse.

DEFINISJONER

Datakontrolløren

«Datakontrolløren» er en naturlig eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som på egen hånd eller sammen med andre bestemmer formålene og metodene for behandlingen av personlige opplysninger; der formålene og metodene for en slik behandling er fastsatt av loven i et medlemsland, kan kontrolleren eller de spesifikke kriteriene for dens nominasjon tilbys av loven i medlemslandet.

Databehandleren

«Databehandleren» er en naturlig eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som behandler personlige opplysninger på vegne av kontrolløren.

Personlige Opplysninger

«Personlige opplysninger» er all informasjon som identifiserer deg individuelt eller relaterer til en identifisert eller identifiserbar naturlig person.

SIKKERHETSTILTAK

Selskapet oppbevarer dine personlige opplysninger digitalt på krypterte harddisker.

BESKYTTELSE AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Personlige opplysninger som bevares av oss, blir beskyttet ved hjelp av de høyeste sikkerhetsprosessene og systemene tilgjengelig i industrien. Vår forpliktelse til å beskytte personlige opplysninger handler ikke bare om kvalitet og en høy standard, men også gjennom den beste og mest effektive bruken av loven. Vi er bundet til å kun behandle personlige opplysninger dersom denne behandlingen er basert på genuine, legitime grunner og på grunnlag av de juridiske rettighetene som fastsatt av GDPR.

BEHANDLING PÅ GRUNNLAG AV VÅRE LEGITIME INTERESSER

En legitim interessere oppstår når vi har en forretnings- eller kommersiell grunn for å behandle personlige opplysninger. I slike tilfeller påtar vi oss å beskytte alle dine personlige opplysninger og måten slik informasjon behandles, samt sikre at denne behandlingen ikke er urettferdig i henhold til deg og dine interesser.

Hvis og når vi bestemmer oss for å behandle dine personlige opplysninger på grunnlag av en legitim interesse vil vi informere deg om dette, fremheve de oppgitte legitime interessene og forklare prosessen. Her vil du kunne stille spørsmål og/eller fremme alle innvendinger du måtte ha mot en slik behandling. Det er viktig å merke seg at selskapet ikke er pålagt å stoppe behandlingen dersom grunnlaget for en slik behandling overstyrer din rett for innvendinger.

BEHANDLING PÅ GRUNNLAG AV DITT SAMTYKKE

Samtykke er ikke det eneste grunnlaget som gir oss tilgang til eller forplikter oss til å behandle dine personlige opplysninger. Vi vil kun behandle personlige opplysninger på grunnlag av ditt samtykke der vi ikke kan eller på andre måter velger å ikke bruke andre juridiske grunnlag (slik som overholdelse av juridiske forpliktelser eller legitime interesser). Der vi behandler dine opplysninger på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst og på samme måte som du oppga samtykket tidligere. Dersom du utøver din rett til å trekke tilbake samtykket, vil vi bestemme om vi kan (eller er forpliktet til å) behandle dine personlige opplysninger basert på andre juridiske grunnlag utenom samtykke. Dersom dette er tilfellet, vil vi melde fra til deg. Enhver slik tilbaketrekking av samtykket vil ikke ugyldiggjøre all behandlingsdrift som utføres før du har trukket tilbake samtykket.

RETNINGSLINJER FOR DATALAGRING

Alle andre personlige opplysninger som selskapet bevarer, vil beskyttes så godt som mulig og vil kun brukes til formål som er kompatible med gjeldende lover om databeskyttelse, samt andre aktuelle lovverk. Selskapet vil kun bevare dine personlige opplysninger så lenge som er nødvendig (med tanke på formålet for den opprinnelige innhentingen). Kriteriene som vi bruker for å bestemme hva som er «nødvendig» er avhengig av de aktuelle personlige opplysningene det er snakk om, samt det spesifikke forholdet vi har til deg (inkludert varigheten av dette).

Generelt er vår vanlige praksis å fastslå om det finnes noen spesifikke lover i EU og/eller på Malta (for eksempel skattelov eller bedriftslover) som tillater eller forplikter oss til å bevare enkelte personlige opplysninger i en viss tidsperiode (der vi vil bevare de personlige opplysningene i den maksimale tidsperioden som angitt i slike lover). For eksempel må alle opplysninger som kan regnes til å være «regnskapsopplysninger» bevares i to (10) år. Vi kan også være gjenstand for spesifikke regler i spillindustrien.

Vi vil også fastslå om det finnes noen lover og/eller kontraktmessige forskrifter som kan brukes mot oss av deg og/eller tredjeparter, samt hva den normative lengden for slike handlinger er i slike tilfeller (dette er vanligvis fem (5) år). I det sistnevnte tilfellet vil vi bevare alle relevante personlige opplysninger som kan brukes for å forsvare oss mot ethvert krav, utfordringer eller andre slike handlinger av deg og/eller tredjeparter så lenge som dette er nødvendig.

Når dine personlige opplysninger ikke lenger kreves av oss, vil vi enten slette dem på en sikker måte, eller anonymisere de aktuelle personlige opplysningene.

Unnlatelse av å oppgi dine personlige opplysninger kan forhindre selskapet fra å møte sine juridiske og regulatoriske forpliktelser, utføre sine kontraktmessige forpliktelser, samt gjengi og/eller utføre de nødvendige tjenestene som påkrevd for å trygt behandle og opprettholde kontoen din. Dermed kan en unnlatelse av å oppgi nødvendige personlige opplysninger føre til at selskapet ikke vil kunne tilby deg visse produkter og/eller tjenester.

PERSONLIGE OPPLYSNINGER SOM SAMLES INN, FORMÅLET MED BEHANDLINGEN OG JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Følgende tabell fremhever kategoriene med personlige opplysninger som vi samler inn, formålet bak innsamlingen av slik informasjon, samt det tilknyttede juridiske grunnlaget for denne behandlingen. Det er relevant å vite at de samme kategoriene med personlige opplysninger kan behandles av andre grunner og dermed på grunnlag av ulike juridiske grunnlag samtidig, avhengig av formålet med behandlingen.

KATEGORIER AV PERSONLIGE OPPLYSNINGERFORMÅLET MED BEHANDLINGENJURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN
Kontaktinformasjon: e-postadresser og passordFor å skape en oppføring i vårt system og registrere deg som et medlem.Kontraktmessig behov
Legitim interesse (sikre at vi opprettholder en korrekt oppføring i vårt system og gir deg informasjonen du har etterspurt)
Informasjon påkrevd for markedsføring: bevis for samtykke via påmelding (der påkrevd)For å gi deg markedsføringsmateriell som du har etterspurt fra oss eller som vi ellers er autorisert til å sende deg.Ditt samtykke (der påkrevd)

Selskapet kan også samle inn personlige opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder som nettsøk, selskapsregistre og offentlige medier, så lenge det er fornuftig å gjøre dette og slik adferd ikke skader dine rettigheter og friheter.

BEHANDLING PÅ GRUNNLAG AV SAMTYKKE

For å unngå enhver tvil ønsker vi å påpeke at i de begrensede tilfellene der vi ikke kan eller velger å ikke bruke et annet juridisk grunnlag (for eksempel våre legitime interesser), vil vi behandle dine personlige opplysninger på grunnlag av ditt samtykke.

I de tilfellene der vi behandler på grunnlag av ditt samtykke (noe vi aldri vil anta, men noe vi vil ha mottatt på en klar og tydelig måte fra deg), HAR DU RETT TIL Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKET NÅR SOM HELST og da på samme måte som du tidligere har oppgitt det til oss.

Dersom du når som helst utøver din rett til å trekke samtykket tilbake (ved å skrive til oss på den fysiske adressen eller e-postadressen oppgitt nedenfor), vil vi bestemme på dette tidspunktet om et juridisk grunnlag eksisterer for behandlingen av dine personlige opplysninger (for eksempel på grunnlag av en juridisk forpliktelse som vi er gjenstand for) der vi er lovmessig autorisert (eller forpliktet) til å behandle dine personlige opplysninger uten behov for ditt samtykke, noe vi vil informere deg om i et slikt tilfelle.

Når vi etterspør slike personlige opplysninger, kan du alltid avslå. Hvis du derimot avslår å gi oss nødvendig informasjon som vi krever for å kunne tilby deg de etterspurte tjenestene, er det mulig at vi ikke få gitt deg disse tjenestene (spesielt hvis samtykket er det eneste juridiske grunnlaget vi har tilgjengelig).

For å tydeliggjøre: samtykket er ikke det eneste grunnlaget som lar oss behandle dine personlige opplysninger. I den siste seksjonen ovenfor understreket vi de ulike grunnlagene vi kan bruke under behandlingen av dine personlige opplysninger for spesifikke formål.

KAPSLER

Når du besøker nettsiden vår, samler vi inn visse kategorier av personlige opplysninger automatisk gjennom bruken av kapsler og lignende teknologi.

For mer detaljert informasjon, inkludert hva kapsler er, samt hvordan og hvorfor vi behandling slik informasjon på denne måten (inkludert forskjellen mellom avgjørende og ikke-avgjørende kapsler), ber vi deg se vår detaljerte, men lettleste Kapselpolitikk på.

ANDRE FORMÅL

Vi kan være påkrevd å bruke og bevare personlige opplysninger; forebygging av tap; og for å beskytte våre og andres rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, i henhold til våre legitime interesser.

AUTORISERT FORMIDLING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Uten å krenke noe annet i dette personvernet, kan de personlige opplysningene som relaterer til deg deles med autoriserte tredjeparter både i og utenfor EU/EØS, der slik formidling er tillatt eller påkrevd i henhold til lovene om databeskyttelse og/eller alle andre gjeldende lovverk. Disse autoriserte tredjepartene kan inkludere, men er ikke begrenset til enheter innen selskapet, andre tredjeparter og organisasjoner som politimyndigheter, samarbeidende regnskap og revisjonsfirmaer, relevante myndigheter og digitale tilbydere av markedsføring. Vi kan også dele slike personlige opplysninger med organisasjoner som har introdusert deg for oss, tredjeparter som du har bedt oss eller tillatt oss å dele dine opplysninger med, samt andre tredjeparter som vi er nødt til å dele dine personlige opplysninger med for å kunne tilby produktene og/eller tjenestene du har etterspurt. De personlige opplysningene som deles er avhengig av produktene og/eller tjenestene du velger å bruke.

Når alle slike personlige opplysninger må overføres utenfor EØS-området, sørger vi for at alle nødvendige og passende sikkerhetstiltak er på plass. Vi kan også formidle personlig informasjon til andre selskap innenfor tilknyttede eller subsidiære datterselskap og til forretningspartnere, samt eventuelle etterfølgere i vårt selskap. Måten overføringen av opplysninger utenfor EØS blir behandlet, er oppgitt nedenfor. Dine personlige opplysninger vil aldri formidles til tredjeparter for deres markedsføring (med mindre du gir oss samtykke til dette).

FORMIDLING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER MED ANDRE TYPER MOTTAGERE

Relevant informasjon vil også formidles eller deles etter behov (og vil i alle tilfeller følge lovene om databeskyttelse) til/med selskapets medarbeidere, til/med andre enheter innenfor selskapet (for eksempel i henhold til juridiske forpliktelser) og/eller til/med tilknyttede enheter og/eller underleverandører etablert i EU, dersom dette er relevant til formålene oppgitt i dette personvernet (inkludert til/med tjenesteleverandører som opprettholder funksjonen av nettsiden og/eller enhver tjeneste du har etterspurt). Personlig informasjonen vil kun deles av oss for å gi deg tjenestene du etterspør fra oss, eller av andre lovmessige grunner (inkludert autorisert formidling som ikke krever ditt samtykke).

All slik autorisert formidling vil gjøres i henhold til lovene om databeskyttelse (for eksempel er alle våre behandlere kontraktmessig bundet av kravene i de ovennevnte lovene om databeskyttelse, inkludert en streng forpliktelse til å bevare enhver informasjon de mottar konfidensielt, samt sikre at deres ansatte/medarbeidere også er bundet av samme forpliktelser). De nevnte tjenesteleverandørene (våre behandlere) er også bundet av en rekke andre forpliktelser (blant annet som angitt i punkt 28 av GDPR).

Dine personlige opplysninger vil aldri deles med tredjeparter for deres reklameformål (med mindre du gir oss samtykke til dette).

INTERNETTKOMMUNIKASJON

Du må være oppmerksom på at informasjon som sendes via internett kan overføres på tvers av internasjonale grenser, selv når både avsenderen og mottageren befinner seg i samme land. Vi kan ikke holdes ansvarlig for alt som skjer eller utelates av deg eller enhver tredjepart i henhold til noen personlige opplysninger før vi mottar disse, inkludert, men ikke begrenset til overføringer av personlige opplysninger fra deg til oss via et land som har et lavere nivå av databeskyttelse enn på stedet i EU, og dette er uavhengig av de teknologiske metodene (for eksempel WhatsApp, Skype, Dropbox, osv.).

Dessuten vil vi ikke godta noe ansvar eller erstatningskrav overhodet for sikkerheten av dine opplysninger mens de er på vei gjennom internett, med mindre vårt ansvar stammer uttrykkelig fra en lov som er i kraft på Malta.

NØYAKTIGHETEN AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Alle fornuftige tiltak vil gjøres for å sikre at de personlige opplysningene vi har om deg er oppdaterte og så nøyaktige som mulig. Du kan se over informasjonen vi har om deg når som helst ved å kontakte oss på måten angitt nedenfor. Hvis du finner noen unøyaktigheter vil vi rette dem, eller slette dem der dette er påkrevd og nødvendig. Vennligst se en detaljert liste med dine lovmessige rettigheter nedenfor, i henhold til alle gjeldende lover om databeskyttelse.

LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSIDER

Lenker til tredjeparts nettsider som oppgis av oss vil markeres tydelig, og vi er ikke på noen måte ansvarlige for (ei heller kan vi anses på noen måte å anbefale) innholdet på slike nettsider (inkludert alle gjeldende personvern eller driften rundt databehandling av noe slag). Vi anbefaler at du går gjennom retningslinjene for personvernet hos alle slike tredjeparts nettsider.

OVERFØRING AV INFORMASJON UTENFOR EØS

Dine personlige opplysninger vil kun overføres utenfor EØS eller andre land utenom EØS som anses av Europakommisjonen å tilby et passelig sikkerhetsnivå (også kalt «hvitlistede land» – som oppgitt her https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) ved følgende tilfeller: Når du har gitt oss et uttrykkelig samtykke til dette; når dette er nødvendig for å utføre eller gjennomføre en kontrakt mellom deg og selskapet; eller for å overholde alle juridiske forpliktelser eller plikter.

Dersom personlige opplysninger overføres utenfor EØS, innen selskapet eller til noen av selskapets forretningspartnere, sørger vi for å bruke alle passende sikkerhetstiltak for å sikre at den samme beskyttelsen og samme standard brukes som ville blitt brukt innenfor EØS-området. Du har rett til å motta en kopi av slike sikkerhetstiltak ved å kontakte oss på adressen nedenfor.

Kontrakter som inneholder standard kontraktklausuler for EU (modellklausuler for EU) vil brukes, noe som krever at enheten som mottar de personlige opplysningene tar i bruk samme standard som de ville gjort innenfor EØS. Dersom noen opplysninger overføres til USA og enheten som mottar opplysningene er registrert med Privacy Shield (et rammeverk som sikrer beskyttelse av personlige opplysninger), regnes dette til å være samme sikkerhetsnivå som godkjent av Europakommisjonen.

DATAENHETENS RETTIGHETER

Selskapet påtar seg å hjelpe deg så godt som mulig dersom du velger å utøve noen av dine rettigheter med henhold til dine personlige opplysninger. I visse tilfeller kan vi bli nødt til å bekrefte din identitet før vi utfører din forespørsel om å utøve enhver relevant rettighet.

Retten til innsyn

Du har rett til å spørre oss om vi behandler noen personlige opplysninger som omfatter deg, og hvis dette er tilfellet har du rett til å få tilgang til disse personlige opplysningene, samt følgende informasjon:

Retten til korrigering

Du har rett til å be oss om å korrigere og/eller fullføre enhver unøyaktig eller ufullkommen personlig opplysning om deg.

Retten til sletting («retten til å bli glemt»)

Du har rett til å be oss om å slette dine personlige opplysninger, og vi vil etterkomme dette uten unødvendige forsinkelser, men kun der:

I ethvert tilfelle er vi ikke lovmessig pålagt å etterfølge din forespørsel som sletting, dersom behandlingen av dine personlige opplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er pålagt.

Retten til å begrense behandlingen

Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger. Derimot kan du kun utøve denne rettigheten hvis:

Dersom du vellykket utøver denne rettigheten, vil vi være i en posisjon der vi kun behandler dine personlige opplysninger:

Retten til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å gi deg dine personlige opplysninger som du tidligere har oppgitt for oss. Vi vil sende deg denne informasjonen i et strukturert, hyppig brukt, maskinlesbart format, eller (der teknisk gjennomførbart) så kan vi sende informasjonen direkte til en annen datakontrollør, såfremt dette ikke betydelig påvirker rettighetene og friheten til noen andre. Du kan kun utøve denne retten når:

Retten til å trekke tilbake samtykket

For detaljert informasjon om denne retten, vennligst se seksjonen «BEHANDLING PÅ GRUNNLAG AV SAMTYKKE» ovenfor.

Retten til innvendinger mot behandling

I visse tilfeller har du rett til innvendinger mot behandlingen av dine personlige opplysninger. Der vi kun behandler dine personlige opplysninger med ett av følgende grunnlag som formål:

Behandlingen vil kun avsluttes når datakontrolløren ikke har oppgitt overbevisende og legitime grunner som overstyrer dine innvendinger mot en slik forespørsel og som krever behandling for å fortsette.

Der dine opplysninger blir behandlet for direkte markedsføring som formål, har du rett til å innvende deg mot behandlingen av dine personlige opplysninger når som helst.

I alle andre tilfeller bortsett fra de som er oppgitt ovenfor, vil ikke den generelle retten til innvendinger gjelde.

Retten til å klage

Som en dataenhet kan du når som helst sende en klage til enhver relevant tilsynsmyndighet for databeskyttelse, dersom du føler at selskapet har krenket en eller flere av dine rettigheter. Kompetente tilsynsmyndigheter på Malta er Office of the Information og kommisjonæren for databeskyttelse (‘IDPC’).

Til tross for denne rettigheten, ber vi deg om å vennligst prøve å løse ethvert problem du har med oss før du sender klagen til IDPC.

Det er viktig å merke at foruten disse rettighetene, kan selskapet fortsatt nekte en slik forespørsel dersom det kan fornuftig rettferdiggjøre avgjørelsen. Slike avslag stopper deg ikke fra å sende en klage til den relevante tilsynsmyndigheten for databeskyttelse.

SELSKAPSINFORMASJON

Hvis du har noen spørsmål/kommentarer om personvernet eller ønsker å utøve noen av dine individuelle rettigheter, ber vi deg kontakte oss på: [email protected] eller ved å skrive til oss på adressen ovenfor, ved å ringe oss på telefonnummeret (+356) 99945529 (under vanlige arbeidstider) eller ved å kontakte vårt personvernombud.