Unohtunut salasana
kiinni
Kirjaudu Sisään
kiinni
Rekisteröidy ja pelaa ilmaiseksi satoja pelejä!
kiinni
Kielet

Tietosuojakäytäntö

Tämä pääasiallinen tietosuojakäytäntö (johon viitataan tästä eteenpäin ”tänä käytäntönä”) toimii yhteenvetona tavoista, joilla yhtiö käsittelee informaatiota ja yksityisiä tietoja, joita käyttäjä on meille toimittanut, ja se mahdollistaa käyttäjän ja meidän välisen suhteen tehokkaan hoitamisen. Tämä käytäntö liittyy verkkosivustoon www.betzest.net (johon viitataan tästä eteenpäin ”verkkosivustona”, jonka omistaa Leo Media Ltd – C82148, ja jonka rekisteröity osoite on Abacus Business Centre, Level 1, Dun Karm Street, Birkirkara, BKR9037, Malta) ja/tai sen alasivustoihin ja/tai siihen liittyviin verkkotunnuksiin (ja/tai alaverkkotunnuksiin).

Kaikki viittaukset tässä käytännössä ”yritykseen”, ”yhtiöön” ja ”meihin” liittyvät rekisterinpitäjä Leo Media Ltd:hen.

Tämä käytäntö pätee verkkosivuihimme, sovelluksiimme, tuotteisiimme ja/tai palveluihimme, jotka liittyvät tähän käytäntöön tai joilla ei ole erillistä tietosuojakäytäntöä (joihin viitataan tästä eteenpäin ”palveluinamme”).  Tämän tietosuojakäytännön tarkoitus on tarjota parempi ymmärrys keräämästämme datasta, syistä miksi sellaista tietoa kerätään, tavasta, millä tietoa käsitellään, osapuolista, joiden kanssa tätä yksityistä tietoa jaetaan, oikeuksistasi datan keräämisen, prosessoinnin ja jakamisen sekä muiden yksityisyyteen ja turvallisuuteen oleellisesti liittyvien asioiden suhteen.

Lukemalla tämän käytännön ymmärrät ja hyväksyt, että henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää tämän käytännön mukaisilla tavoilla. Jos et hyväksy tämän tietosuojakäytännön ehtoja, pitäydy käyttämästä verkkosivustoa tai muuten jakamasta yksityisiä tietojasi meille.

Kaikki meille toimittamasi henkilökohtainen data tai se data, mikä meillä jo on, käsitellään tämän tietosuojakäytännön määrittelemän tavan mukaisesti.

Kaikki tämän tietosuojakäytännön mukainen yhtiön suorittama henkilökohtaisten tietojen käsittely tapahtuu seuraavien tahojen tapojen mukaisesti:

Sekä DPA:ta että GDPR:ää kutsutaan tästä eteenpäin yhdessä ”tietosuoja-asetuksiksi”.

Yhtiö päättää tavat, millä henkilökohtaisia tietoja kerätään, sekä tietojen keräämisen tarkoituksen ja täten toimii ”rekisterinpitäjänä” tietosuoja-asetusten mukaisesti.

MÄÄRITELMÄT

Rekisterinpitäjä

“Rekisterinpitäjä” tarkoittaa luonnollista- tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta toimijaa, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilökohtaisen tiedon käsittelyn keinot ja tarkoitukset, jotka määrittelee Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion laki. Rekisterinpitäjästä tai sen nimeämistä koskevista erityisistä perusteista voidaan säätää Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion lainsäädännössä.

Datan käsittelijä

”Datan käsittelijä” tarkoittaa luonnollista- tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta toimijaa, joka käsittelee henkilökohtaista tietoa rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilökohtainen data

”Henkilökohtainen data” tarkoittaa mitä vain tietoa, jonka perusteella sinut voidaan tunnistaa, tai joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

TURVATOIMET

Yhtiö tallentaa henkilökohtaiset tiedot digitaalisessa muodossa salatuille kovalevyille.

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SUOJELU

Hallussamme oleva henkilökohtainen data suojataan parhailla järjestelmillä alan korkeimpien turvastandardien mukaisesti. Emme ole sitoutuneita suojaamaan henkilökohtaisia tietoja ainoastaan korkeiden laatustandardien ja käytäntöjen kautta, vaan sovellamme myös lainsäädäntöä parhaalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Olemme sitoutuneita käsittelemään henkilökohtaisia tietoja vain, jos tällainen käsittely perustuu aitoon ja lailliseen syyhyn tehdä niin GDPR:ssä vahvistettujen oikeudellisten perusteiden nojalla.

TIETOJEN KÄSITTELY LAILLISTEN INTRESSIEMME PERUSTEELLA

Laillinen intressi voi esiintyä, kun meillä on yritystoimintaan liittyvä tai kaupallinen syy, joka vaatii henkilökohtaisten tietojen käsittelyä. Sellaisessa tapauksessa pyrimme suojelemaan kaikkea henkilökohtaista tietoa ja tapaa, millä sellaista tietoa käsitellään sekä varmistamaan, että tietojen käsittely ei ole epäreilua sinulle tai intresseillesi.

Jos ja kun päätämme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi laillisten intressiemme nojalla, ilmoitamme käsittelystä ja kerromme mitä intressimme ovat sekä tarjoamme prosessin, missä voit esittää kysymyksiä ja/tai vastalauseita, joita sinulla sellaisessa prosessissa saattaa nousta esiin. On tärkeää huomata, että yhtiö ei ole velvollinen pysäyttämään tietojen käsittelyä, mikäli käsittelyn perusteet syrjäyttävät oikeutesi vastalauseeseen.

TIETOJEN KÄSITTELY SUOSTUMUKSELLASI

Suostumus ei ole ainoa peruste, minkä nojalla meidän on sallittua käsitellä henkilökohtaisia tietojasi tai johon meidän on nojattava käsitellessämme henkilökohtaisia tietojasi. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja vain suostumuksesi perusteella, kun päätämme olla luottamatta muihin oikeudellisiin perusteisiin tai emme voi niin tehdä (kuten toimiessamme lain velvoitteiden tai laillisten intressien perusteella). Kun käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi suostumuksellasi, sinulla on oikeus vetää suostumuksesi pois millä hetkellä tahansa ja samaan tapaan kuin sen aiemmin olet meille myöntänyt. Siinä tapauksessa, että käytät oikeuttasi vetää suostumuksesi pois, me otamme selvää voimmeko (tai onko meidän pakko) käsitellä henkilökohtaisia tietojasi jonkin muun laillisen perusteen kuin suostumuksen nojalla. Tällaisessa tapauksessa ilmoitamme sinulle asianmukaisesti. Mikään tällainen suostumuksen pois vetäminen ei mitätöi käynnissä olevia käsittelyoperaatioita, jotka on aloitettu ennen suostumuksen pois vetämistä.

TIETOJEN SÄILYTTÄMISKÄYTÄNTÖ

Kaikki yhtiön säilyttämät henkilökohtaiset tiedot suojataan parhaalla mahdollisella tavalla ja niitä käytetään vain tarkoituksiin, jotka ovat sovellettavissa olevan tietosuojalain ja muiden sovellettavissa olevien lakien mukaisia. Yhtiö säilyttää henkilökohtaiset tietosi vain niin pitkään kuin on tarpeellista (ottaen huomioon tarkoituksen, jota varten tiedot on alun perin kerätty). Käyttämämme kriteerit ”tarpeellisuuden” määrittelemiseen riippuvat kyseessä olevista henkilötiedoista ja suhteemme erityispiirteistä (sen kesto mukaan lukien).

Yleisesti ottaen tavallinen käytäntömme on ottaa selville, onko olemassa mitään tiettyä/tiettyjä Euroopan unionin ja/tai Maltan lakia/lakeja (esimerkiksi vero- tai yrityslainsäädäntöä), joka estää säilyttämästä henkilökohtaisia tietoja tai jopa velvoittaa meitä pitämään tiettyjä henkilökohtaisia tietoja tietyn aikaa tallessa (missä tapauksessa säilytämme henkilökohtaiset tiedot sellaisen lain määräämän maksimiajan). Esimerkiksi sellainen data, jota voidaan pitää kirjanpitomateriaalina, on säilytettävä kymmenen (10) vuotta. Saatamme lisäksi olla pelialan erityissäädöksien alaisia.

Meidän täytyisi myös ottaa selvää onko olemassa joitain lakeja ja/tai sopimusehtoja, joita voit käyttää meitä vastaan, tai joita jokin kolmas osapuoli voi käyttää meitä vastaan ja jos niitä on, mitä niihin liittyvät vanhenemisajat ovat (tällaiset ovat yleensä viisi (5) vuotta). Jälkimmäisessä tapauksessa säilytämme kaikki oleelliset henkilökohtaiset tiedot, joita saatamme tarvita puolustautuessamme mahdollisia vaateita, haasteita tai vastaavia sinun tai kolmannen osapuolen toimenpiteitä vastaan niin pitkään kuin on tarpeellista.

Sitten kun henkilökohtaisten tietojesi säilyttäminen ei ole enää tarpeellista, hävitämme kyseessä olevat tiedot turvallisesti tai teemme niistä anonyymejä.

Henkilökohtaisten tietojen toimittamatta jättäminen voi estää yhtiötä vastaamasta lailla säädettyihin velvollisuuksiin, täyttämästä yhtiön sopimusvelvoitteita ja esittämästä ja/tai suorittamasta tarpeellisia toimenpiteitä, joilla voidaan tyydyttävästi hallita ja ylläpitää tiliäsi. Täten tarpeellisten henkilökohtaisten tietojen toimittamatta jättäminen voi johtaa siihen, ettei yhtiö voi toimittaa sinulle tiettyjä tuotteita ja/tai palveluja.

KERÄÄMÄMME HENKILÖKOHTAINEN TIETO, SEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET

Alla oleva taulukko antaa yleiskuvan käsittelemiemme henkilökohtaisten tietojen kategorioista, tietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä käsittelyä vastaavat oikeudelliset perusteet. On oleellista tietää, että samoja henkilökohtaisten tietojen kategorioita voidaan käsitellä useisiin eri tarkoituksiin ja näin ollen sitä tehdään useiden oikeudellisten perusteiden nojalla yhtä aikaa käsittelyn tarkoituksen mukaan.

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KATEGORIATTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUSTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET
Yhteystiedot: sähköpostiosoitteet ja salasanatTietojen kirjaaminen tietojärjestelmiimme ja uudeksi asiakkaaksi rekisteröinti.Sopimusvelvoite
Laillinen intressi (varmistamme, että ylläpidämme tarkkaa tallennetta järjestelmissämme ja pystymme toimittamaan sinulle tietoa, jota olet ehkä pyytänyt)
Markkinointitarkoituksiin kerätty data: todisteet markkinointiluvan antamisesta (missä tarpeen)Jotta voimme tarjota sinulle markkinointimateriaalia, jota olet meiltä pyytänyt tai mitä olemme muuten velvollisia lähettämään.Suostumuksesi (missä tarpeen)

Yhtiö voi lisäksi kerätä henkilökohtaisia tietoja julkisesti tarjolla olevista lähteistä, kuten hakukoneista, yritysrekistereistä ja julkisesta mediasta, mikäli niin on mielekästä toimia, eikä sellainen menettely ole haitallista oikeuksillesi ja vapauksillesi.

TIETOJEN KÄSITTELY SUOSTUMUKSEN PERUSTEELLA

Kaikkien epäilysten välttämiseksi haluamme huomauttaa, että niissä rajallisissa tapauksissa, joissa me emme voi luottaa, tai päätämme olla luottamatta, muihin laillisiin perusteisiin (esimerkiksi oikeudellisiin intresseihimme), käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi suostumuksesi perusteella.

 Sellaisissa tapauksissa, joissa käsittelemme tietoja suostumuksesi perusteella (jota emme koskaan oleta saavamme, vaan jonka olemme saaneet selkeällä ja ilmi tuodulla tavalla sinulta), SINULLA ON OIKEUS VETÄÄ SUOSTUMUKSESI POIS MILLOIN VAIN, ja samaan tapaan, kuin millä olet suostumuksesi meille antanut.

 Jos päätät käyttää oikeuttasi vetää suostumuksesi pois minä ajankohtana hyvänsä (lähettämällä meille ilmoituksesi kirjallisena joko fyysiseen osoitteeseemme tai alempana olevaan sähköpostiosoitteeseen), arvioimme löytyykö siinä vaiheessa vaihtoehtoista oikeudellista perustetta henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn (esimerkiksi meitä ohjaavan laillisen velvoitteen perusteella), missä olisimme valtuutettuja (tai jopa velvoitettuja) käsittelemään henkilökohtaisia tietojasi ilman  tarvetta suostumuksellesi, ja jos niin teemme, ilmoitamme siitä asianmukaisesti.

 Kun pyydämme sinulta tällaista henkilökohtaista tietoa, voit aina kieltäytyä. Jos kuitenkin kieltäydyt antamasta meille pyydettyjen palveluiden tarjoamiseen tarvitsemaamme tietoa, emme välttämättä voi tarjota sinulle sellaisia palveluita (varsinkaan, jos suostumus on ainoa laillinen peruste, joka on käytettävissämme).

Selkeyden vuoksi, suostumus ei ole ainoa peruste, joka sallii meidän käsitellä henkilökohtaisia tietojasi. Aiemmassa kappaleessa toimme ilmi lukuisia perusteita, joihin voimme nojata, kun käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

EVÄSTEET

Kun vierailet sivustollamme, keräämme tietynlaista henkilökohtaista tietoa automaattisesti evästeiden ja vastaavien teknologioiden kautta.

Yksityiskohtaisempaa informaatiota, muun muassa tietoa siitä, mitä evästeet ovat sekä miten ja miksi käsittelemme sellaista dataa tällaisella tavalla (mukaan lukien välttämättömien ja ei-välttämättömien evästeiden eroja), on löydettävissä yksityiskohtaisessa, mutta helppolukuisessa Evästekäytännössämme

MUUT TARKOITUKSET

Meille saattaa olla tarpeen käyttää ja säilyttää henkilökohtaisia tietoja tappioiden ehkäisemiseksi sekä oikeuksiemme, yksityisyytemme, turvallisuutemme, kiinteistöjemme tai muiden henkilöiden vastaavien asioiden suojaksi oikeudellisten intressiemme mukaisesti.

VALTUUTETUT HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Rajoittamatta mitään muuta tämän tietosuojakäytännön sisältöä, sinuun liittyvää henkilökohtaista tietoa voidaan jakaa valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka voivat sijaita Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) sisä- tai ulkopuolella, missä tällainen tiedon jakaminen on sallittua tai vaadittua tietosuojalakien mukaisesti ja/tai muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Nämä valtuutetut kolmannet osapuolet voivat sisältää yhtiön sisäisiä entiteettejä, muita kolmansia osapuolia ja organisaatioita, kuten lainvalvojia, yhteistyökumppaneita, kuten kirjanpitäjä, tilintarkastajia, sääntelyelimiä, viranomaisia, ja digitaalisen markkinoinnin tarjoajia. Voimme myös jakaa henkilökohtaista tietoa sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka ovat tutustuttaneet sinut meille, eli kolmansille osapuolille, joille olet pyytänyt tai sallinut meidän luovuttavan tietojasi tai jollekin toiselle kolmannelle osapuolelle, jolle meidän on pakko jakaa henkilökohtaisia tietojasi, jotta voimme tarjota sinulle pyytämiäsi tuotteita ja/tai palveluita. Jaettu henkilökohtainen tieto riippuu tuotteista ja palveluista, mitä päätät käyttää.

Kun sellaista henkilökohtaista tietoa siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistamme että kaikki tarpeelliset ja asianmukaiset suojaukset ovat käytössä. Saatamme myös jakaa henkilökohtaisia tietoja muille yhtiökumppaneille ja tytäryhtiöille sekä liikekumppaneille ja yhtiömme toiminnan mahdollisille jatkajille. Tapaa, jolla dataa siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, käsitellään yksityiskohtaisemmin edempänä. Henkilökohtaisia tietojasi ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksissa (ellet ole siihen antanut lupaa).

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN JAKAMINEN MUIDEN VASTAANOTTAJARYHMIEN KANSSA

Oleellisia tietoja voidaan myös paljastaa tai jakaa tarpeen mukaan (ja aina tietosuojalakien mukaisesti) yhtiön osakkaille ja työntekijöille, muille yhtiön entiteeteille (esimerkiksi laillisten velvoitteiden vuoksi) ja/tai yhteistyökumppaneille ja/tai Euroopan unionissa toimiville alihankkijoille, jos se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin (mukaan lukien meidän palveluntarjoajillemme, jotka ylläpitävät sivustomme toimintaa ja/tai palveluja, joita saatat tarvita). Jaamme henkilökohtaisia tietoja vain pystyäksemme tarjoamaan haluamiasi palveluita tai jostain muusta laillisesta syystä (mukaan lukien valtuutetut tietojen paljastumiset, jotka eivät vaadi suostumustasi).

Valtuutetut tietojen julkitulot tapahtuvat tietosuojalakien mukaisesti (esimerkiksi kaikki tietojen käsittelijämme ovat sopimuksella velvoitettuja noudattamaan tietosuojalakeja, mihin liittyen heillä on ankara vastuu pitää kaikki saamansa tieto luottamuksellisena sekä varmistaa, että heidän työntekijänsä/henkilökuntansa ovat samanlaisen vastuun piirissä). Mainitut palveluntarjoajat (tietojen käsittelijämme) ovat sitoutuneita lukuisiin muihinkin velvollisuuksiin (tarkalleen ottaen GDPR:n 28. artiklassa määrättyihin).

Henkilökohtaisia tietojasi ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin (ellet ole antanut siihen lupaa).

INTERNET-TIETOLIIKENNE

Sinulle tehdään tiedoksi, että internetin yli lähetetty data saattaa kulkea useiden kansainvälisten rajojen yli silloinkin, kun lähettäjä ja vastaanottaja sijaitsevat samassa valtiossa. Meitä ei voi pitää vastuussa mistään henkilökohtaisille tiedoillesi itsesi tai kolmannen osapuolen toimesta aiheutuneesta vahingosta tai kolmansien osapuolien laiminlyönneistä aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien kaikki henkilökohtaisten tietojen siirrot sinulta meille Euroopan unionia väljempiä tietosuojakäytäntöjä omaavien valtioiden kautta minkä tahansa teknologian kautta välitettynä (esimerkiksi WhatsApp, Skype, Dropbox jne.).

Lisäksi emme ota minkäänlaista vastuuta tai velvollisuutta henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta internetin välityksellä tapahtuvan siirron aikana, ellei velvollisuus johdu täsmällisesti Maltalla voimassa olevasta laista.

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN TARKKUUS

Sinusta säilytettäviä henkilökohtaisia tietoja pyritään pitämään ajan tasalla ja niin tarkkoina kuin mahdollista kohtuuden rajoissa. Voit tarkastaa sinusta säilytettävät tiedot milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä alempana kuvatulla tavalla. Mikäli löydät tiedoistasi epätarkkuuksia, korjaamme ne ja poistamme, jos poistaminen on tarpeen. Edempänä löydät yksityiskohtaisen listan laillisista oikeuksistasi sovellettavan tietosuojalain mukaisesti.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUSTOILLE

Tarjoamamme kolmansien osapuolien sivustoille ohjaavat linkit ovat selvästi merkittyjä, emmekä ole millään tavoin vastuussa (eikä meidän voida todeta tukevan kolmansien osapuolien tarjoamaa sisältöä millään tavalla) kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä (mukaan lukien sovellettavat tietosuojakäytännöt tai kaikenlaiset tietojen käsittelyoperaatiot). Suosittelemme, että tutustut kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöihin.

TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilökohtaisia tietojasi siirretään ETA-alueen ulkopuolelle tai toiseen ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon, jonka tietojen suojaustaso on todettu Euroopan komission toimesta riittäväksi (valtiot löytyvät listattuna täältä: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) vain seuraavissa olosuhteissa: kun olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi siirtoon, kun on välttämätöntä muodostaa tai panna täytäntöön sinun ja yhtiön välinen sopimus tai noudatettaessa kaikkia mahdollisia laillisia sitoumuksia ja velvollisuuksia.

Siinä tapauksessa, kun henkilökohtaista tietoa siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, yhtiön sisällä tai mille tahansa yhtiön liikekumppanille, varmistamme, että kaikki asianmukaiset turvatoimet ovat käytössä, jotta samaa suojauksen tasoa ja samoja standardeja sovelletaan, mitä ETA-alueen sisälläkin sovellettaisiin. Olet oikeutettu saamaan kopion turvatoimista ottamalla meihin yhteyttä alempana olevaan osoitteeseen.

Käytössä olevat sopimukset, jotka sisältävät EU:n yleisiä sopimusehtoja (Euroopan komission mallilausekkeet), edellyttävät henkilökohtaisten tietojen vastaanottajan noudattavat samoja standardeja, joita he joutuisivat noudattamaan ETA-alueen sisälläkin. Mikäli tietoa siirretään Yhdysvaltoihin ja tietojen vastaanottaja on Privacy Shield -järjestelyn (ohjelmistokehys, joka varmistaa henkilökohtaisten tietojen suojelun) piirissä, oletetaan, että sama suojauksen taso on Euroopan komission hyväksymä.

TIETOJEN KOHTEEN OIKEUDET

Yhtiö pyrkii avustamaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli haluat käyttää jotain oikeuttasi henkilökohtaisia tietojasi kunnioittaen. Joissain tapauksissa saatamme joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin voimme suostua oikeuksiesi täytäntöönpanoon.

Käyttöoikeus

Sinulla on oikeus kysyä meiltä, käsittelemmekö mitään sinuun liittyvää henkilökohtaista tietoa, ja mikäli käsittelemme, sinulla on oikeus päästä käsiksi siihen henkilökohtaiseen tietoon sekä seuraaviin tietoihin:

Oikeus tietojen oikaisuun

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan ja/tai täydentämään mitä tahansa sinuun liittyvää epätarkkaa tai puutteellista tietoa.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus ”tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilökohtaiset tietosi ja me suostumme tekemään sen ilman kohtuuttomia viivästyksiä, mutta vain kun:

Missään tapauksessa meitä ei voi lakiteitse velvoittaa toteuttamaan poistopyyntöäsi, mikäli henkilökohtaisten tietojesi käsittely on välttämätöntä meille asetettujen laillisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

Oikeus Käsittelyn Rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Voit kuitenkin käyttää oikeuttasi vain, kun:

Mikäli käytät tätä oikeuttasi onnistuneesti, voisimme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi vain:

Oikeus tiedon siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus pyytää meitä toimittamaan sinulle henkilökohtaiset tietosi, jotka olet aiemmin meille toimittanut. Toimitamme sellaiset tiedot sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa koneella luettavassa muodossa tai (mikäli teknisesti toteutettavissa) saatamme lähettää tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että se ei vaikuta epäsuotuisasti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Voit käyttää tätä oikeuttasi vain, kun:

Oikeus vetää suostumus pois

Yksityiskohtaista tietoa tästä oikeudesta löytyy ylempää ”TIETOJEN KÄSITTELY SUOSTUMUKSEN PERUSTEELLA” -osiosta.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Voit vastustaa tietojen käsittelyä, kun henkilökohtaisia tietojasi käsitellään seuraavista syistä:

Tietojen käsittely lopetetaan vain, kun rekisterinpitäjä ei ole toimittanut pakottavia ja laillisia perusteita, jotka ylittävät nostamasi vastalauseet vastustuspyynnössäsi ja vaativat käsittelyn jatkumista.

Sinulla on oikeus vastustaa suoramarkkinointitarkoituksiin suoritettua henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä milloin tahansa.

Kaikissa muissa tapauksissa, paitsi yllä listatuissa, tämä yleinen vastustusoikeus ei päde.

Valitusoikeus

Datan kohteena sinulla on oikeus milloin tahansa tehdä valitus asiaankuuluvalle tietosuojaa valvovalle viranomaiselle, mikäli koet yhtiön loukanneen oikeuksiasi. Maltan toimivaltainen hallintoelin on informaation ja datan suojelun valtuutettu IDPC (the Office of the Information and Data Protection Commissioner).

Tästä oikeudesta huolimatta pyydämme ystävällisesti, että yrität ratkaista mahdolliset ongelmat ensisijaisesti meidän kanssamme ennen kuin valitat IDPC:lle.

On tärkeää ottaa huomioon, että tällaisista oikeuksista huolimatta yhtiö saattaa silti hylätä valituspyynnön, mikäli se voi kohtuullisesti perustella sellaista päätöstä. Yhtiön kieltäytyminen ei estä sinua lähettämästä valitusta asiaankuuluvalle tietosuojaviranomaiselle.

YRITYSTIEDOT

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentteja yksityisyyteen liittyen tai mikäli haluat käyttää jotain henkilökohtaisia oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai kirjoittamalla ylempänä mainittuun osoitteeseen tai soittamalla puhelinnumeroon (+356) 99945529 (normaaleina toimistoaikoina) tai ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme.